PRIVACYVERKLARING

Mama4Life is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Om contact op te nemen, kun je een mail sturen naar info@mama4life.nl of een reactie achter laten via het contactformulier op www.mama4life.nl.

Verwerking persoonsgegevens
Mama4Life verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. De verstrekte persoonsgegevens aan de Mama4Life kunnen worden verwerkt als volgt:

• Reacties achterlaten bij een artikel. Hierbij zijn de gegevens voor alle lezers te zien en blijft online.
• Om een boodschap, om op de hoogte gehouden te worden of informatie te sturen via een nieuwsbrief
• Voor het tot stand komen en het uitvoeren van een overeenkomst.
• Om te kunnen facturen indien er een betaalde dienst of product is afgenomen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
de website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan niet worden gecontroleerd of een bezoeker ouder dan 16 is. Het dan ook aan te raden aan ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via info@mama4life.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Google Analytics
Met Google Analytics wordt onder andere bekijken hoeveel bezoeker de website genereerd, waar ze vandaan komen en welke pagina’s ze bezoeken. Met deze informatie kan de website verder geoptimaliseerd worden. Persoonsgegevens worden hierbij niets ingezien. Google Analytics verkrijgt de informatie middels een IP-adres. Google Analytics heeft geen toestemming gekregen om gegevens te delen met derden.

Bewaartermijn
Mama4Life bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Reacties onder de artikelen blijven zolang deze online zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mama4Life verstrekt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt wordt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mama4Life en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mama4life.nl.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Mama4Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mama4life.nl.